x 关闭导航
x 关闭导航

黄河的诗句「关于黄河的诗词名句」

大漠孤烟直,长河落日圆,王维《使至塞上》。黄河远上白云间,一片孤城万仞山王之涣《凉州词二首·其一》。 白日依山尽,黄河入海流,王之涣《登鹳雀楼》。九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯,刘禹锡《浪淘沙·九曲黄河万里沙》。欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山,李白《行路难·其一》。黄河之水天上来,奔流到海不复回,李白《将进酒》...

欲渡黄河冰塞川 将登太行雪满山

作者:唐代/李白

出处:行路难

译文:想渡过黄河,坚冰堵塞大川;想登太行山,大雪遍布高山。

上句:停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

下句:闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

旌旆夹两山,黄河当中流。

作者:唐代/李白

出处:经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰

黄河怒浪连天来,大响谹谹如殷雷。

作者:唐代/温庭筠

出处:拂舞词 / 公无渡河

将军发白马,旌节度黄河。

作者:唐代/李白

出处:发白马

路出大梁城,关河开晓晴。

作者:明代/谢榛

出处:渡黄河

明月黄河夜,寒沙似战场。

作者:明代/李流芳

出处:黄河夜泊

鱼泽滩头嘶猎马,省嵬城畔看黄河。

作者:明代/石茂华

出处:九月九日登长城关

黄河水,水阔无边深无底,其来不知几千里。

作者:元代/贡泰父

出处:黄河行

黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。

作者:唐代/李白

出处:公无渡河

黄河九天上,人鬼瞰重关。

作者:金朝/元好问

出处:水调歌头·赋三门津

黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷。

作者:唐代/李白

出处:西岳云台歌送丹丘子

人间更有风涛险,翻说黄河是畏途。

作者:明代/宋琬

出处:渡黄河

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

作者:唐代/柳中庸

出处:征人怨 / 征怨

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

作者:元代/张养浩

出处:山坡羊·潼关怀古

黄河落天走东海,万里写入胸怀间。

作者:唐代/李白

出处:赠裴十四

白日地中出,黄河天外来。

作者:唐代/张蠙

出处:登单于台

白日依山尽,黄河入海流。

作者:唐代/王之涣

出处:登鹳雀楼

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

作者:唐代/王之涣

出处:凉州词二首·其一

九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

作者:唐代/刘禹锡

出处:浪淘沙·九曲黄河万里沙

黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁。

作者:唐代/李白

出处:北风行

收藏/分享

分享「黄河的诗词名句」到: