x 关闭导航
x 关闭导航

寒食节的诗句「关于寒食节的诗词名句」

有关寒食节的诗句、词句。三年遇寒食,尽在洛阳城。落花夜雨辞寒食。尘香明日城南陌。鹭窥芦箔水,鸟啄纸钱风。近寒食人家,相思未忘苹藻香。江淮度寒食,京洛缝春衣。更倾寒食泪,欲涨冶城潮。阑风伏雨催寒食,樱桃一夜花狼藉。寒食后,酒醒却咨嗟。去年上巳洛桥边,今年寒食庐山曲。二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲...

三年遇寒食,尽在洛阳城。

作者:唐代/白居易

出处:洛桥寒食日作十韵

落花夜雨辞寒食。尘香明日城南陌。

作者:宋代/吴文英

出处:菩萨蛮·落花夜雨辞寒食

寒食不多时,牡丹初卖。

作者:宋代/晁冲之

出处:感皇恩·寒食不多时

鹭窥芦箔水,鸟啄纸钱风。

作者:宋代/范成大

出处:寒食郊行书事

田舍清明日,家家出火迟。

作者:唐代/王建

出处:寒食

佳辰强饮食犹寒,隐几萧条戴鹖冠。

作者:唐代/杜甫

出处:小寒食舟中作

近寒食人家,相思未忘苹藻香。

作者:宋代/史达祖

出处:寿楼春·寻春服感念

江淮度寒食,京洛缝春衣。

作者:唐代/王维

出处:送綦毋潜落第还乡

雨中禁火空斋冷,江上流莺独坐听。

作者:唐代/韦应物

出处:寒食寄京师诸弟

贫居往往无烟火,不独明朝为子推。

作者:唐代/孟云卿

出处:寒食

媪引浓妆女,儿扶烂醉翁。

作者:宋代/范成大

出处:寒食郊行书事

更倾寒食泪,欲涨冶城潮。

作者:宋代/王安石

出处:壬辰寒食

岭南能有几多花,寒食临之扫春迹。

作者:宋代/郑刚中

出处:寒食

忆得盈盈拾翠侣,共携赏、凤城寒食。

作者:宋代/李甲

出处:帝台春·芳草碧色

阑风伏雨催寒食,樱桃一夜花狼藉。

作者:清代/纳兰性德

出处:菩萨蛮·阑风伏雨催寒食

普天皆灭焰,匝地尽藏烟。

作者:唐代/沈佺期

出处:寒食

禁烟不到粤人国,上冢亦携庞老家。

作者:宋代/赵鼎

出处:寒食

留恋海棠颜色、过清明。

作者:宋代/张辑

出处:南歌子·柳户朝云湿

春游浩荡,是年年、寒食梨花时节。

作者:宋代/丘处机

出处:无俗念·灵虚宫梨花词

红深绿暗径相交,抱暖含芳披紫袍。

作者:唐代/温庭筠

出处:寒食日作

收藏/分享

分享「寒食节的诗词名句」到: